<ins id="6rqkn"><button id="6rqkn"></button></ins><xmp id="6rqkn"><xmp id="6rqkn"><form id="6rqkn"></form><xmp id="6rqkn"><form id="6rqkn"><button id="6rqkn"></button></form><xmp id="6rqkn"><xmp id="6rqkn"><form id="6rqkn"></form>
<xmp id="6rqkn"><button id="6rqkn"></button><xmp id="6rqkn">
<xmp id="6rqkn">
<xmp id="6rqkn"><form id="6rqkn"><button id="6rqkn"></button></form><xmp id="6rqkn"><xmp id="6rqkn"><form id="6rqkn"></form>
<button id="6rqkn"></button>
<xmp id="6rqkn"><button id="6rqkn"></button><xmp id="6rqkn"><xmp id="6rqkn">
<button id="6rqkn"></button>
<xmp id="6rqkn">
<xmp id="6rqkn"><form id="6rqkn"></form>
<xmp id="6rqkn">
<form id="6rqkn"></form>
<xmp id="6rqkn"><xmp id="6rqkn"><xmp id="6rqkn"><form id="6rqkn"><button id="6rqkn"></button></form>
<button id="6rqkn"></button>
<button id="6rqkn"></button>
<form id="6rqkn"></form>
<button id="6rqkn"></button>
<form id="6rqkn"></form>

用人理念

用人理念

1、選人標準:以德為重,德才兼備

2、用人原則:知人善用,適才適用;用人所長,容人所短;能者上,平者讓,庸者下。

3、員工考核標準:“德、能、績”——績效優先,兼顧態度與能力。
无码人妻精品一区二
<ins id="6rqkn"><button id="6rqkn"></button></ins><xmp id="6rqkn"><xmp id="6rqkn"><form id="6rqkn"></form><xmp id="6rqkn"><form id="6rqkn"><button id="6rqkn"></button></form><xmp id="6rqkn"><xmp id="6rqkn"><form id="6rqkn"></form>
<xmp id="6rqkn"><button id="6rqkn"></button><xmp id="6rqkn">
<xmp id="6rqkn">
<xmp id="6rqkn"><form id="6rqkn"><button id="6rqkn"></button></form><xmp id="6rqkn"><xmp id="6rqkn"><form id="6rqkn"></form>
<button id="6rqkn"></button>
<xmp id="6rqkn"><button id="6rqkn"></button><xmp id="6rqkn"><xmp id="6rqkn">
<button id="6rqkn"></button>
<xmp id="6rqkn">
<xmp id="6rqkn"><form id="6rqkn"></form>
<xmp id="6rqkn">
<form id="6rqkn"></form>
<xmp id="6rqkn"><xmp id="6rqkn"><xmp id="6rqkn"><form id="6rqkn"><button id="6rqkn"></button></form>
<button id="6rqkn"></button>
<button id="6rqkn"></button>
<form id="6rqkn"></form>
<button id="6rqkn"></button>
<form id="6rqkn"></form>